FRÅGOR OCH SVAR

 
 
 
 
 


 

 

Stort tack till alla er som kommer in och läser och har frågor.

 

Jag vet att ni är många som har skrivit in och ställt frågor och som nu söker svar.

Jag kommer tyvärr inte att hinna med att svara och därför ber jag er att inte skriva in nya frågor.

 

 

   Ni alla är varmt välkomna att läsa här på frågor och svar.

Jag hoppas att ni får svar på några av era frågor och funderingar.

 

Scrolla vidare neråt, så hittar du mycket bra att läsa eller klicka på menyn högst upp till höger.

  Hoppas att du finner svaren på dina frågor.

 

 

 

*

 

 

 

 

DIMENSIONER

2012-09-21

Hur skulle du reagera om jag sa att det finns andra dimensioner där ute och att en av de dimensionerna börjar redan bara några centimetrar ovanför dina egna fötter? En utav de dimensionerna kallar vi för "Den andra sidan"

Som medium och andlig person så är det inte något nytt för mig att det finna andra dimenstioner och även andra världar. Så, jag blir lite glad när vetenskapen börjar förstå och hitta bevis (som vetenskapsmän alltid behöver) för att det finns andra dimensioner och också även andra levande varelser.

Så, här beskriver tre forskare vid amerikanska Stanford University.

Det universum vi ser när vi tittar ut i rymden är bara en liten del av kosmos. De få stjärnor, några tusen bara, som syns en klar kväll är våra närmsta grannar, delar av den mäktiga galaxen Vintergatan. Alla de hundratals miljarder stjärnor som utgör andra, främmande galaxer, kan vi bara skymta som fläckar av damm och bara våra största teleskop orkar lösa upp dem i enskilda stjärnor. Mörka fält av gas skymmer också sikten vilket gör utsikten än mer problematisk. Att våra ögon dessutom bara kan uppfatta en liten del av spektrat gör universum än mörkare.
Det är som om vi vore guldfiskar på botten av ett akvarium, fullt upptagna av vår egen värld och bara skymtande de okända omgivningarna på andra sidan glaset. När vi då och då kan se något utanför skålens glasvägg är det förvrängt och svårobserverat.

Många dimensioner
Nu har tre forskare vid amerikanska Stanford University presenterat en teori som i ett slag befolkar universum med en till synes oändlig rad av guldfiskskålar, osynliga för oss men kanske ändå möjliga att upptäcka. De tre forskarna Nima Arkani-Hamed, Savas Dimopoulos och Georgi Dvali beskriver sin teori i augusti-numret av den ansedda tidskriften Scientific American. Teorin går ut på att vårt universum kan ha ett oändligt antal grann-universa bara några millimeter från oss. Avståndet kan låta löjligt litet men problemet är att de partiklar som vår egen materia är uppbyggd av inte verkar kunna färdas mellan de olika dimensionerna. Om så är fallet kan vi aldrig komma i kontakt med eventuella varelser i de andra "akvarierna".

Den enda kraft som obehindrat verkar kunna passerar från dimension till dimension är gravitationen - tyngdkraften. Genom att mäta gravitationseffekter ned till nivåer under en millimeter skulle vi kunna upptäcka dessa andra dimensioner. Och sådan forskning pågår. Om teorin håller kan vi få ett svar på om vi har osynliga grannar i parallella världar inom 5-10 år.

Svag gravitation
Tanken på att det kan finnas andra dimensioner vid sidan av de fyra vi dagligen använder oss av (höjd, bredd, längd och tid) är inte ny. Men det är först nu som vi genom den nya teorin kan ana hur andra universa skulle kunna samexistera med vårt eget så nära att tanken svindlar. Dessa osynliga dimensioner kan vara uppbyggda av materia och planeter precis som vårt universum. Inget hindrar att där också kan finnas levande varelser. Å andra sidan kan det se helt annorlunda ut, vara uppbyggt av andra sorters partiklar och lyda under andra lagar.
Enligt de tre forskarna kan vårt eget universum vara krökt som ett oändligt långt pappersark vars bana slingrar sig fram och tillbaka. Tänk dig att du tar ett A4-papper och mjukt böjer det så att det blir dubbelt, men lämnar en millimiterstor spalt av luft emellan ytorna. Du kan fortsätta vika det så att lagren blir allt fler tills pappret tar slut.
Om du sedan gör ett kryss på ovansidan av den översta pappersytan och ett likadant på den understa så ser du nu att flera lager skiljer de båda punkterna åt. Om du tänker dig punkterna som galaxer i vårt universum och det vikta pappret som rymden mellan dem så måste du resa hela den slingrande, miljarder ljusår långa vägen längs papprets alla krökar för att ta dig från ena galaxen till den andra. Det är också den väg som en ljusstråle tar.
Men gravitationen har hittat en genväg. Istället för att ta "omvägen" längs papprets yta så sticker gravitonerna iväg som små nålar genom de många papperslagren. På så sätt genar gravitationen genom dimensionerna innan den når oss. Stanford-forskarna menar att gravitationsvågor kan passera på samma sätt från vårt universum till andra universa som befinner sig i andra dimensioner. Och vice versa.
Den enda "signal" som kan nå oss över dimensionsgränserna är alltså gravitationen. Men gravitationen är faktiskt den minsta kända naturkraften. Trots att vi dagligen märker av den - särskilt när vi ramlar och slår oss - så är den oerhört svag och svår att mäta. Vi kan förstå hur svag gravitationen egentligen är när vi med hjälp av en liten magnet lyfter ett metallstycke från bordet och därmed i ett slag övervinner hela jordklotets samlade dragningskraft.

Omöjlig resa
Med vår nuvarande kunskap verkar det alltså omöjligt för oss att resa mellan vår dimension och en annan. Elektroner, protoner, fotoner och andra grundläggande partiklar kan helt enkelt inte röra sig över denna gräns. Fysikerna tänker sig våra tre rumsdimensioner som "fastklistrade" på en vägg från vilken bara gravitoner kan färdas.
Att tänka sig våra tre rumsdimensioner utplattade på detta märkliga sätt är en analogi som inte är alldeles lätt att förstå. Redan 1884 skrev författaren Edwin Abbott, under pseudonymen "A Square", boken "Flatland" på detta tema. I "Flatland" bor diverse tvådimensionella figurer som följaktligen endast kan röra sig i två riktningar: framåt och bakåt samt åt sidorna. Att det skulle finnas också en tredje dimension, höjd, är något okänt och främmande. När så en dag ett klot passerar genom Flatland kan invånarna först inte begripa vad som händer. De har ingen möjlighet att se eller förstå hur ett klot ser ut. Allt de kan registrera är hur en punkt på marken plötsligt växer sig större till en cirkel för att sedan åter minska till en punkt och därefter försvinna.
Men A Square får följa med klotet upp och får snart se hur världen i själva verket är tredimensionell. Från sin upphöjda position spekulerar han i hur detta nya tredimensionella universum kanske också det existerar som en liten del av ett ännu större, fyrdimensionellt kosmos.
Vi människor är i samma situation som A Square och det är närmast omöjligt för oss att föreställa oss fler dimensioner än dem vi vanligen lever i. Även om vi försöker skapa oss en bild av dem blir bilden av nödvändighet bara en tredimensionell modell av något mycket större.

Mörk materia
Stanford-forskarnas teori har också en annan, spännande aspekt. Den kan också förklara problemet med den mörka materian som anses uppta mer än 90 procent av universums massa. Den mörka materian märks i form av gravitationseffekter i rymden. Men när astronomerna har riktat sina teleskop mot dessa platser har de inte kunnat se några astronomiska objekt som kan förklara gravitationen.
Vårt experiment med det vikta pappret kan hjälpa oss att förklara vad som händer. Det kan nämligen vara så att ljuset från dessa himmelsobjekt fortfarande är på väg mot oss längs den slingrande omvägen runt kanten medan gravitationen tagit genvägen rakt igenom. Men det kan också vara så att den mörka massan i själva verket är tecknet på andra, parallella universa, bara någon millimeter ifrån oss men osynliga eftersom fotoner inte kan färdas över dimensionsgränserna.
Kanske kan vi i en framtid skicka gravitationssignaler in till dessa andra världar. Kanske får vi till och med svar. Men frågorna kring hur gravitationen egentligen fungerar är många och i dag vet forskarna inte ens hur gravitationen överförs eller varför den är knuten till just massor. Hur den skulle kunna användas för att skicka signaler med tillhör framtidens upptäckter.
Den nya teorin om ett multidimensionellt universum gör kosmos ännu märkligare och ännu mera komplext än vi tidigare tänkt oss. Om denna teori kommer att hålla är ännu för tidigt att säga. Men om den gör det blir sig universum aldrig mera likt.

 

 Det här har jag hämtat från UFO sverige

http://www.ufo.se/fakta/artiklar/dimensioner.shtml

Antal kommentarer: 0

Namn:
E-postadress:
Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)