10 AFFRIMATIONSBILDER

 

 

 

 

Affirmationsbilderna kan du ta hjälp utav om det är något hos dig som du vill förstärka.

Du kanske vill stärka ditt självförtroende eller så vill du kanske må bättre. Det här har till syfte att förbättra din livssituation. Affirmationer utgår från tanken att man själv skapar sin verklighet och att ens tankar är det som orsakat ens nuvarande situation.

Upprepa det som står på bilderna ca 5 gånger, högt eller tyst för dig själv. Är det någon bild som du känner extra mycket för så upprepa det som står 10-15 gånger. 

Klicka på bilderna så blir den större.

 

Framgång! Jag står öppen för framgång

Tillit! Allt jag behöver kommer till mig

Trygghet & Lugn. Jag känner mig lugn och trygg

 1