top of page

Vad är en tvillingsjäl?


man kvinna kärlek gräs
Tvillingsjälar

Tvillingsjälar/tvillingflammor är två själar (människor) som har skapats i början från en enda själenhet, med manliga och kvinnliga aspekter tillsammans. Den här enheten av själsenhet var en enad energisfär av manligt och kvinnligt och delas sedan upp i två själar som skapar tvillingsjälar. Var och en av dessa två själar blir efter delningen en egen och fullständig själ. Precis som en cell som delas och blir till nya kompletta celler. Varje själ har allt som krävs för att bli en komplett fungerande själ. Själarna delades upp i manlig energi och till en kvinnlig energi. Varje själ behåller även en del av den andra inom sig. Yin och Yang symbolen är en av de bästa som illustrerar detta med varje sida som håller en liten prick i den andra.

Vi känner alla en stark längtan, en känsla av att söka efter sann kärlek eftersom vi alla längtar att få länka ihop oss med vår tvillingsjäl. Tvillingsjälar är evigt gifta i sina väsen/själar, som ingen kan ändra på. Så, även om man gifter sig med någon annan än sin tvillingsjäl här på jorden så tillhör man/är gift med sin tvillingsjäl för evigt.

När vi förstår att allt i skapelsen består av vibrerande energi, så kan man förklara att tvillingsjälar är två individer som vibrerar med exakt samma ton och på exakt samma frekvens i sina själar. Det finns bara en som matchar vår exakta tonart och vår frekvens. När vi är i närheten av vår tvillingsjäl så känner vi det genom dessa vibrationer, av samma ton och frekvens. Man känner av en stark kärlek som matcher ens egen. Känslan är mycket trygg och den känns naturlig. Känslan är mycket mjuk...men ändå anmärkningsvärt stark.


Tvillingsjälar känner igen varandra på en gång, på en själslig nivå. Även om en person aldrig har varit andlig, så kommer de plötsligt få en känsla av att det känner personen mycket väl. Att man har träffats förut. Det fysiska utseendet kan också vara bekant, men igenkännandet märks starkare på insidan och antänder en mycket speciell känsla inuti tvillingarnas hjärtan.

En stark attraktion och dragningskraft uppstår. Ibland omedvetet eftersom jaget inte kan räkna ut direkt vad detta är. Det kan orsaka att en utav person vill backa ur från det hela eller så blir det en slags förnekelse tills de har listat ut det hela. Tvillingsjälen känns välbekant i den djupa delen av själen. Många saker kan tyckas vara helt din motsats till sig själv och kanske inte är den typ av människor du brukar umgås med. Trots detta kan du komma på dig själv med att tänka, " Jag känner den här personen. " Vi kan känna oss hemma med många själsfränder eller själsfamiljemedlemmar som vi har och har haft under flera livstider med. Men att träffa sin Tvillingsjäl är något helt annorlunda. Det mötet är alltid den mest intensiva och livsförändrande händelsen. Det finns bara ett vackert och perfekt komplement till varje människas själ och det din tvillingsjäl. Ingen annan kan få dig att känna dig så hel och så trygg.Tecken på att du har hittat din tvillingsjäl:


1. När ni träffades fanns det ett omedelbart igenkännande.

När du först möter din tvillingsjäl kommer det att finnas en intensiv känsla av attraktion, igenkänning och längtan. "Att möta en tvillingsjäl känns ofta som att komma hem”, Ni båda känner som om det finns ett speciellt band mellan er, att ni har setts tidigare. Allt känns så bekant"


2. Ni är väldigt lika.

Du och din tvillingsjäl kan upptäcka att ni har mycket gemensamt när det gäller värden, tidigare erfarenheter och intressen, ni båda kommer att upptäcka att ni tidigare i livet har haft ganska många liknade upplevelser.


3. Ni kompletterar varandra.

I de områden som ni inte liknar varandra kommer ni att hitta de skillnader som komplettera varandra, nästan som yin och yang. Era mörka sidor kommer till exempel att kompletteras med era ljusa och vice versa. Och eftersom tvillingsjälar speglar varandra så är ni förmodligen mycket medveten om hur ert förhållande belyser ert liv.


4. Dina osäkerheter och tvivel förstärks.

Syftet med tvillingsjälar är att stödja och hjälpa er båda med bådas gudomliga livsuppdrag och syfte", Så i dessa förhållandet så återspeglar oftast denna typ av relation dina problem och djupaste osäkerhet så att du kan arbeta igenom dem för att läka och växa."


5. Ni känner er magnetiska.

Från det ögonblick när ni träffades och fram till denna dag, känner du dig dragen till din tvillingsjäl fysiskt när personen är nära dig, liksom magnetiskt, även när ni är ifrån varandra. Det är som om er energi alltid är med er, alltid vill vara närmare.


6. Förhållandet är tumultartat.

Dessa relationer är inte alla smidiga, och faktiskt så är de inte det vanligtvis. Att vara med en tvillingsjäl är som att ständigt konfronteras av sig själv, de delar av en själv som man kanske inte gillar. Det kan vara oerhört utmanande, men det hjälper er båda att växa och utvecklas.


7. Förhållandet är mycket intensivt.

Det finns en bestämd känslomässig laddning mellan tvillingsjälar och att de oftast utvecklas snabbt för att de redan känner sig så bekanta med varandra. "Eftersom ni är så starkt kopplade till varandra på själsnivå, känner ni saker djupare tillsammans, vilket ofta ger mer intensitet och passion."


8. Ni fortsätter att vara tillsamman igen.

"Att jaga" är definitivt en del av tvillingsjälsförhållandet. Vid något tillfälle kan en av er försvinna, av rädsla, ilska – eller vad det nu kan vara. Men ni kommer alltid tillbaka till varandra. "Om du befinner dig i ett förhållande där det är" av och på "-typ kan det vara med din tvillingsjäl. "Du kommer att upptäcka att saker bara håller på att ställas om för att föra er båda tillsammans igen. Det kan vara månader, år, till och med årtionden. Ni hittar alltid tillbaka till varandra." Och är det så att en utav er har dött, så ses ni på andra sidan i efterlivet igen.


9. Det känns gudomlig.

När du hittar din tvillingsjäl finns det en viss kvalitet som är större än livet och som sannolikt känns gudomlig eller förutbestämd. "Det finns en känsla av att ni har förts samman av en högre makt och det skapar ett mycket starkt band mellan er två.


10. Ni har en nästan psykisk koppling.

Du och din tvillingsjäl kan antagligen kommunicera med bara en blick, och du vet alltid vad den andra tänker. Ni kan till och med känna av varandras känslor och humör.


11. Det här driver dig till att vara och göra bättre.

Eftersom tvillingsjälar fungerar som speglar, utmanar de oss att göra allt bättre, och ofta är dina syften anpassade på ett sätt som tar er båda till nya höjder. Det är ett mycket expansivt förhållande som främjar mycket kärlek och styrka. Ni växer upp som bättre människor tillsammans.


Comments


bottom of page